Bộ Công an đưa Việt Tân vào list khủng bố

0
270

Căn cứ luật định VN và toàn cầu, Bộ Công an báo cáo tổ chức Việt Tân đã và đang thực hiện thao tác khủng bố.

Bộ Công an công khai tại Cổng số liệu electronic của Bộ số liệu về tổ chức khủng bố này.

Theo đó, Việt Tân có tên đầy đủ là “VN canh tân phương pháp mạng đảng”, trụ sở chính đặt tại: 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Mỹ. Văn phòng 2 tại Bangkok, Thái Lan.

Cơ quan phát tán của Việt Tân gồm báo “Kháng chiến”; đài “VN kháng chiến”, “Chân trời mới”.

Đối tượng cầm đầu, điều khiền được Bộ Công an định vị là Đỗ Hoàng Điềm, SN 1963, hộ chiếu Mỹ, Chủ tịch Việt Tân và Lý Thái Hùng, SN 1953, hộ chiếu Mỹ, Tổng bí thư Việt Tân.

Theo Bộ Công an, năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, Phó Đô đốc lính biển nhà nước Sài Gòn cũ thành lập Mặt trận đất nước đồng bộ giải tỏa VN (Mặt trận) nhằm chống VN bằng các thao tác vũ trang, khủng bố.

Năm 1982, Hoàng Cơ Minh lập “VN canh tân phương pháp mạng đảng”, là tổ chức đầu não, điều khiền mọi thao tác của “Mặt trận”; các thành viên “Mặt trận” đồng thời cũng là thành viên của Việt Tân.

Sau khi thành lập, Việt Tân đã tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên Biện Pháp áp dụng vũ khí, chất liệu nổ thực hiện các thao tác khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin…; thực hiện các chiến dịch Đông tiến 1, Đông tiến 2, Đông tiến 3, đưa các toán vũ trang với 246 các loại từ Thái Lan đột nhập qua Lào, Campuchia về VN để lập mật cứ, thực hiện thao tác bạo loạn, khủng bố tuy nhiên đã bị các tổ chức tiện ích của VN, Lào ngăn chặn, triệt tiêu hóa.

Ở ngoại quốc, Việt Tân thành lập “Đội sát thủ K9” do các thành viên cốt cán cầm đầu, chuyên thực hiện khủng bố, thủ tiêu các người làm báo gốc Việt đưa tin vạch mặt thao tác lừa lộc đồng bào sống ở nước ngoài của Hoàng Cơ Minh và đồng bọn; trong đó, có ông Dương Trọng Lâm, chủ bút báo Cái đình làng tại San Fransisco và ông Nguyễn Đạm Phong, người sáng chế báo Tự do tại Houston.

Bộ Công an chỉ rõ, hiện giờ, Việt Tân không ngừng tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên đột nhập về VN kích động biểu tình, phá rối bình yên, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; đưa người ra ngoại quốc huấn luyện, huấn luyện, tổ chức các khóa huấn luyện trực tuyến về Biện Pháp, thao tác khủng bố, phá hoại; tán phát lên mạng Internet chỉ dẫn phương pháp sáng chế bom xăng để chăm sóc thao tác khủng bố, phá hoại, ám sát…

Cơ quan tiện ích VN đã bắt, giải quyết một số các loại là thành viên Việt Tân phạm tội khủng bố như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon…

Theo Bộ Công an, Việt Tân là tổ chức khủng bố, cho nên, người nào có hành vi tham dự, phát tán, dụ dỗ, xúi giục người khác tham dự, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham dự các khóa huấn luyện, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; thao tác theo sự chỉ đạo của tổ chức này sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị giải quyết theo quy định của luật định VN.

PV