Các mỏ Thạch Anh Phong Thủy ở Việt Nam.

0
111

Tuy không được xếp vào hàng những quốc gia có trữ lượng Thạch Anh nhiều nhất trên thế giới , và cũng không được xem là nước có chất lượng Thạch Anh Phong Thủy  thuộc hàng TOP của thế giới, nhưng Việt Nam cũng có tồn tại và sỡ hữu cho minh không ít mỏ Thạch Anh Phong Thủy trên vùng lãnh thổ.

Thạch Anh Phong Thủy ở Việt Nam không hoàn toàn tập trung vào 1 vị trí nào mà rải rác khắp cả nước với những trữ lượng, tính chất, đặc điểm khác nhau.

Sau đây là một số loại Thạch Anh Phong Thủy thông dụng và nơi phân bố của nó ở Việt Nam :

  • Thạch Anh Ru Tin : Ở Việt Nam có một số nơi như Yên Bái, Kon Tum và Thanh Hóa.
  • Thạch Anh Tím : Ở Việt Nam có thể tìm thấy tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa và Gia Lai.
  • Thạch Anh Vàng Chanh : Ở Việt Nam có thể tìm thấy thạch anh đen ở Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.
  • Thạch Anh Hồng : Việt Nam cũng có thạch anh hồng nhưng chất lượng không cao, được tìm thấy ở một số mỏ thuộc Đà Nẵng và Đak Nông.
  • Thạch Anh Đen : Ở Việt Nam có thể tìm thấy thạch anh đen ở Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum.
  • Thạch Anh Pha Lê : Một số nơi ở Việt Nam có trữ lượng nhỏ thạch anh pha lê là Thanh Hóa, Nghệ An và Kon Tum

  • Thạch Anh Ám Khói : Việt Nam cũng có thạch anh ám khói nhưng không lớn, như Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum.

Những nơi trên chính là nơi có chất lượng Vòng Thạch Anh Phong Thủy cao nhất nước, cũng như nơi có sản phẩm chất lượng nhất chính là nơi sản sinh ra nó.