Di Lặc

0
16

Trong Phật giáo có truyền thuyết đó là Bồ tát Di Lặc sẽ tồn tại trong không gian, đạt cảnh giới cao nhất, giáo viên của nhân loại và sự giác ngộ của Đức Phật. Di Lặc sẽ là người kế nhiệm Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện nay, cảnh giới của Bồ Tát là một bài học Top-suất thiên. Bồ Tát Di Lặc được tiên đoán sẽ xuất hiện trong cuộc đời của nhà nước giảm bớt các đời sau, khi cuộc sống là tám mươi ngàn năm, mà là gần 9 tỷ năm, Trái đất năm, khi Pháp đã bị lãng quên trong cõi Diêm phụ đề.

Các huyền thoại của Di Lặc được tìm thấy trong cuốn sách cổ của hầu hết các tôn giáo của đạo Phật, và Phật tử đều được chấp nhận như là 1 sự kiện sẽ diễn ra tại Pháp quên trên vũ trụ, và Bồ Tát Di Lặc sẽ được soi sáng và dạy tiếng Pháp cho nhân loại, tương tự như Đức Phật lịch sử đã xảy ra trong quá khứ.

Nếu 5 Phật tồn tại trong vũ trụ được coi là hiện thân của Năm – Đức Phật Bồ Tát Di Lặc được coi là hiện thân của trí tuệ thành phố.