Quỹ Phát triển DNNVV: Tăng nguồn vốn hỗ trợ, đổi Biện Pháp cho vay

0
226

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công khai dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ quan và tác vụ Quỹ Phát triển công ty nhỏ và vừa (Quỹ PTDNNVV), trong đó có đề xuất làm rộng nguồn vốn cho Quỹ này và biến đổi Biện Pháp cho vay vốn.

Mở rộng nguồn vốn điều lệ cho Quỹ

Theo giải trình của Bộ KHĐT, sự chào đời và official đi vào tác vụ của Quỹ (từ năm 2013) nhận được sự quan tâm của các công ty nhỏ và vừa, xử lí một một phần áp lực của các công ty trong hư hỏng đến gần vốn (như hư hỏng về tài sản đảm bảo, lãi suất vay vốn được bất biến 7% trắng trong thời lượng vay vốn của dự án tạo tính chủ động cho công ty trong căn đối thu chi, giám sát dòng tiền dự án).

quy phat trien dnnvv: tang nguon von ho tro, doi phuong thuc cho vay hinh 0
Cả nước VN hiện có hơn 500.000 DNNVV(Ảnh diễn tả: KT)

Tuy nhiên, khi triển khai trong hiện thực đã biểu lộ một số giới hạn khiến Quỹ gặp vướng mắc trong các giai đoạn triển khai tác vụ, làm chậm tiến độ thi hành hỗ trợ DNNVV của Quỹ.

Chẳng hạn, hiện thực cho thấy nguồn vốn điều lệ 2.000 tỷ của Quỹ là quá thiếu thốn đối với mong muốn hỗ trợ của hơn 500.000 DNNVV trên phạm vị cả nước. Bộ KHĐT nói rằng, qua các lần làm việc với các Hiệp hội, DNNVV đều có báo cáo lên cần gia tăng nguồn vốn cho Quỹ để thỏa mãn được mong muốn về vốn của các DNNVV. Đồng thời, theo từng trải Quốc tế của các nước cho thấy việc làm rộng các Biện Pháp kêu gọi vốn giúp đỡ Quỹ chủ động trong thi hành Kế hoạch tác vụ và thỏa mãn kịp thời các mong muốn vốn của DNNVV.

Do đó, dự thảo Quyết định gia tăng cường các Biện Pháp kêu gọi vốn cho Quỹ nhằm gia tăng cường nguồn vốn tác vụ cho Quỹ (ngoài nguồn vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng do NSNN cấp), gồm có: NSNN chi đầu tư cải tiến hoặc chi công danh để gia tăng cường tác vụ hàng năm cho Quỹ, vốn NSNN cấp cho các dự án, sự kiện, nhiệm vụ Chính phủ giao, vốn ODA Chính phủ giao, vốn vay thương mại của các cơ quan tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, vốn nhận ủy thác, hợp vốn, vốn đóng góp tình nguyện, vốn đầu tư của các cơ quan cá nhân, trong và ngoài nước.

Đổi Biện Pháp cho vay

Bên cạnh đó, theo Bộ KHĐT, việc quy định Quỹ chỉ được hỗ trợ DNNVV bằng cách mô hình ủy thác cho vay như hiện giờ (theo Quyết định 601/QĐ-TTg) khiến Quỹ bị giới hạn trong việc kêu gọi các nguồn lực, tiềm lực bội thu trong và ngoài nước, cũng như việc triển khai tác vụ hỗ trợ sẽ gặp áp lực, làm giới hạn các bề ngoài hỗ trợ tài chính mà Quỹ có khả năng đem đến cho DNNVV. Trong khi đó, các cơ quan hỗ trợ tài chính DNNVV toàn cầu được phép tác vụ với các tiện ích hỗ trợ tài chính vô số, hợp tác linh hoạt nhằm hỗ trợ DNNVV hiệu năng cao nhất như: cho vay trực tiếp, gián tiếp, bảo hiểm tín dụng, đầu tư mạo hiểm,….

Quỹ PTDNNVV cho vay theo 2 Biện Pháp:

Cho vay trực tiếp là việc công ty nhỏ và vừa trực tiếp yêu cầu Quỹ PTDNNVV cho vay vốn, Quỹ trực tiếp kiểm tra, ra định đoạt cho vay và giải ngân cho DNNVV trên nhà xưởng các điều cần phải có mà hai bên thỏa thuận theo quy định của Quỹ.

Cho vay gián tiếp là việc Quỹ bằng cách các nh thương mại được Quỹ bình chọn nhận vốn để thi hành cho vay các công ty nhỏ và vừa theo các quy định, điều cần phải có, tiêu chí do Quỹ ban hành.

– Cả 2 Biện Pháp này đều cho vay không quá 85% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, cách chế tạo bán buôn đối với mỗi dự án của DNNVV.

Đồng thời, việc hỗ trợ công ty khởi nghiệp, cải biến đột phá mong muốn phải đồng ý bất hạnh (trong phạm vi điều khiển được) và vô số hóa các bề ngoài hỗ trợ thì mới phát huy công dụng đối với nhóm công ty đặc thù này.

Vì thế, Bộ KHĐT đề xuất đổi tên Biện Pháp cho vay của Quỹ từ “ủy thác cho vay” thành Biện Pháp “cho vay gián tiếp” bằng cách Ngân hàng thương mại, “nh nhận ủy thác” thành “nh nhận vốn”.

Thời gian qua, do có sự biểu trưng về qui tắc ủy thác giữa Thông tư số 30/2014/TT-ngân hàng nhà nước và Quyết định 601/QĐ-TTg dẫn đến áp lực cho các nh thương mại trong tác vụ nhận ủy thác của Quỹ, gây kéo dài thời lượng trọn vẹn khung pháp lý để đưa Quỹ đi vào tác vụ.

Cụ thể là: theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 6 Quyết định 601 thì các nh nhận ủy thác tự kiểm tra, định đoạt cho vay và chịu thái độ bất hạnh, được trích lập dự phòng bất hạnh để giải quyết bất hạnh trong tác vụ cho vay DNNVV theo quy định.

Tuy nhiên, tại khoản 4, Điều 6 Quyết định này lại quy định các nội dung dính dáng đến ủy thác cho vay được quy định tại cam kết giữa các bên ủy thác theo quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước. Theo quy định của ngân hàng nhà nước, nh nhận ủy thác không chịu thái độ bất hạnh, chia ra nợ và trích lập dự phòng đối với khoản nhận ủy thác (quy định tại Thông tư 30/2014/TT-ngân hàng nhà nước ngày 6/11/2014).

Trong hiện thực, việc cho vay ưu đãi của Quỹ PTDNNVV thực chất là tác vụ hỗ trợ của Chính phủ đến các các loại công ty nhỏ và vừa. Do đó, tác vụ cho vay ủy thác của Quỹ không phải là họat động tín dụng; Quỹ không phải là cơ quan tín dụng và không thuộc các loại điều chỉnh của Luật Các cơ quan tín dụng cũng như Thông tư số 30/2014/TT-ngân hàng nhà nước.

Theo Bộ KHĐT, “từng trải toàn cầu của Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy, tác vụ cho vay của Quỹ bằng cách các nh thương mại thực chất là cho vay gián tiếp. Do đó, việc sửa đổi thành “cho vay gián tiếp” là 100% hợp lý”./.