Xử lý DNNN không công khai số liệu theo quy định

0
206

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt phản ánh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thi hành công bố số liệu của công ty chính quyền.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ, lãnh vực, địa phương, công ty kinh tế, tổng cty chính quyền chỉnh tề nhất quán và thi hành công bố đầy đủ số liệu thao tác theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố số liệu của công ty chính quyền.

xu ly dnnn khong cong bo thong tin theo quy dinh hinh 0
Tổng Công ty Thiết bị Y tế VN chưa thi hành công bố công bố bất kì một nội dung nào theo quy định.(ảnh diễn tả: KT)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thi hành đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; thông báo Thủ tướng Chính phủ list công ty không thi hành đầy đủ nghĩa vụ công bố số liệu theo quy định và đề xuất giải quyết đối với các xâm phạm về công bố số liệu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư không ngừng follow, đôn đốc các Bộ, lãnh vực, địa phương, công ty kinh tế, tổng cty chính quyền thi hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tập hợp hiện trạng thi hành công bố số liệu của công ty chính quyền, thông báo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hiện trạng công bố số liệu của công ty chính quyền theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, tính đến ngày 20/09/2016, cả nước mới chỉ có 140/432 công ty chính quyền thi hành công bố số liệu, chiếm 32,41% số công ty phải công bố.

Theo thông báo này, trong số 31 công ty kinh tế, tổng cty chính quyền phải công bố số liệu, thì chỉ có độc quyền 1 công ty thi hành chỉnh tề và đầy đủ theo quy định đó là Tổng Công ty Quản lý bay VN. Đặc biệt, một số công ty, như: Tổng Công ty Giấy VN, Tổng Công ty Thiết bị Y tế VN… là các đơn vị chưa thi hành công bố công bố bất kì một nội dung nào về công bố số liệu theo quy định.

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, công ty chính quyền phải định kỳ công bố các số liệu: 1- Chiến lược cải tiến của công ty; 2- Kế hoạch chế tạo bán buôn và đầu tư cải tiến 5 năm của công ty; 3- Kế hoạch chế tạo bán buôn và đầu tư cải tiến hàng năm của công ty; 4- Báo cáo cảm nhận về kết quả cuối cùng thi hành kế hoạch chế tạo bán buôn hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm thông báo; 5- Báo cáo kết quả cuối cùng thi hành các nhiệm vụ công ích và thái độ cộng đồng khác (nếu có); 6- Báo cáo hiện trạng thi hành sắp đặt, cải biến công ty hàng năm; 7- Báo cáo hiện trạng quản trị và cơ cấu cơ quan của công ty; 8- Báo cáo tài chính 6 tháng và thông báo tài chính năm của công ty; 9- Báo cáo chính sách tiền lương, tiền thưởng của công ty./.