Top 6 các mẫu symbol đẹp trong word hot nhất, đừng bỏ lỡ

Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách chèn Symbols và các kí tự, đồng thời là các mẫu Symbols và các kí tự đẹp vào trong word mà các bạn cần phải biết, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Mẫu Symbols các kí tự đẹp trong Word

I. Cách chèn Symbol vào trong Word

Bước 1: Vào Insert => Symbol => More Symbols để mở hộp thoại Symbols (biểu tượng và kí tự đặc biệt).

More Symbols

Bước 2: Một hôp thoại symbol hiện ra, trong hộp thoại này gồm 2 phần là Symbols (biểu tượng) và Special characters (các kí tự đặc biệt) => Insert để chèn vào trong văn bản.

Special characters

II. Tổng hợp các mẫu Symbol, kí tự đẹp trong Word

1. Mẫu symbol liên quan đến kí tự đặc biệt

☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☮ ☭ ☯ ☸ ☽ ☾♕ ♚ ♛ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ 卍

2. Mẫu symbol liên quan tới hình ảnh đẹp

‱ № ℗ ℠ ℡ ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ⌚ ⌛ ☊ ☎ ☏ ✁✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ™ © ®‰ § ¶

3. Mẫu symbol liên quan tới kĩ thuật

⏎ ⇧ ⇪ ⌂ ⌘ ☢ ☣ ⌥ ⎋ ⌫  ᴴᴰ

4. Mẫu symbol liên quan tới cung hoàng đạo

♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

5. Mẫu symbol liên quan tới các ngôi sao và dấu hoa thị

★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ⁂ ⁎ ⁑ ☸ ✢ ✣ ✤ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋

6. Mẫu symbol liên quan tới các icon độc đáo

☹ ☺ ☻ ☿ ♀ ♂ 〠 ヅ ツ ㋡ 웃 유 ü ت

7. Mẫu symbol liên quan tới hình mũi tên

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫➬➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑

8. Mẫu symbol liên quan tới toán học

¼ ½ ¾ ⅐ ⅑ ⅒ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜⅝ ⅞ ⅟ ↉ ∟ ∬ ∭ ∮ ∵ ∷ ≦ ≧ ╳ ✕ ✖ ✚﹢ ﹣ ﹤ ﹥% + - / = ∧ ∠ ∩ ∪ ° ÷ ≡≥ ∞ ∫ ≤ ≠ ∨ ‰ ‱ ⊥ π ± √ ∑ ∴ ×

℃ ℉ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕ ° ¹ ² ³ ⁰ ⁱ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ ⑩ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾

⑴ ⑵ ⑶⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽❾ ❿

㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Mẫu symbol liên quan tới chữ Trung Quốc

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰

10. Mẫu symbol liên quan tới chữ Nhật Bản

ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ

た だ ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ を ん ゔ ゕ ゖ ゚ ゛ ゜ ゝ ゞ ゟ ゠ ァ ア ィ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ンヴ ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ ・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

11. Mẫu symbol liên quan tới chữ Triều Tiên

ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

12. Mẫu symbol liên quan tới tiền tệ

₮ ৲ ৳ ௹ ฿ ៛ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩₪ ₫ ₭ ₯ ₰ ₱ ₲ ₳ ₴ ₵ ¥ ﷼ ¢ ¤ € ƒ£ ¥

13. Mẫu symbol liên quan tới kí tự, dấu chấm

˙ ‥ ‧ ‵ ‵ ❛ ❜ ❝ ❞ 、 。 〃 「 」 『 』〝 〞 ︰ ︰ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄

﹐ ﹒ ﹔ ﹔ ﹕ ! # $% & * , . : ; ? @ ~ • … ¿ ” ‘ ·′ ” ‘

14. Mẫu symbol phổ biến nhất

ღ • ⁂ € ™ ↑ → ↓ ⇝ √ ∞ ░ ▲ ▶ ◀ ●☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☉ ☐ ☑ ☎ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞☟ ☠ ☢ ☣ ☪

☮ ☯ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♔ ♕♖ ♗ ♘ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♡ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ✈✉ ✍

✎ ✓ ✔ ✘ ✚ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪✮✯ ✹ ✿ ❀ ❁ ❂ ❄ ❅ ❆ ❝ ❞ ❣ ❤ ❥ ❦❧ ➤ ツ ㋡ 卍 웃 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ ⒿⓀ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

15. Mẫu symbol về tay

☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ✍

16. Mẫu symbol liên quan tới tình yêu

დ ღ ♡ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ♥

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Top 6 các mẫu symbol đẹp trong word tổng hợp bởi 350 Việt Nam

Điểm qua 10 các mẫu symbol đẹp trong word bạn nên biết

 • Tác giả: nhaxinhplaza.com
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 4.62 (599 vote)
 • Tóm tắt: Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về các mẫu symbol đẹp trong word hay nhất được tổng hợp bởi Nhà Xinh Plaza, …

Những mẫu Symbol (icon, biểu tượng, hình vẽ…) đẹp trong Word

Những mẫu Symbol (icon, biểu tượng, hình vẽ…) đẹp trong Word
 • Tác giả: thuthuatnhanh.com
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 4.4 (340 vote)
 • Tóm tắt: Các bước để chèn biểu tượng symbol vào trong file word đẹp nhất ? Soạn thảo văn bản nên sử dụng những biểu tượng symbol nào? Một số mẫu symbol …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Không chỉ có ở trong word mà trong Excel người ta cũng sử dụng symbol chỉ khác mỗi cái là icon symbol ở trong word sẽ có những cái khác so với icon symbol ở trong excel nhưng các thức và thao tác đều giống nhau. Và đây sẽ là một số mẫu symbol phổ …

Kí Tự Đặc Biệt Trong Word ❤️ Các Mẫu Symbol Đẹp Word

Kí Tự Đặc Biệt Trong Word ❤️ Các Mẫu Symbol Đẹp Word
 • Tác giả: symbols.vn
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 4.28 (432 vote)
 • Tóm tắt: Kí Tự Đặc Biệt Trong Word ❤ Các Mẫu Symbol Đẹp Word · Font Wingdings 1 · Kiểu Font Wingdings 2 · Font Wingdings 3 · Font MS Gothic · Font Webdings · Mẫu Font Segoe …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với mẫu symbol đẹp trong Word được sử dụng nhiều nhất là bao gồm những symbol phổ biến thường dùng, biểu tượng tình yêu, biểu tượng tay, kí hiệu cờ vua, biểu tượng âm nhạc, biểu tượng thời tiết, biểu tượng các hình khối, biểu tượng chữ Latinh, biểu …

Mẫu hoa văn đẹp trong word

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.13 (350 vote)
 • Tóm tắt: Các bạn đang tìm kiếm các mẫu Symbol đẹp trong Word để sử dụng trong tài liệu Word của mình thêm sinh động hơn. Vậy …

Các mẫu Symbol đẹp trong Word, Ký tự đặc biệt đẹp trong Word

 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 3.8 (207 vote)
 • Tóm tắt: Các mẫu Symbol đẹp trong Word, Ký tự đặc biệt đẹp trong Word · Vào thẻ Insert – Symbols – Symbol · Chèn kí tự đặc biệt để trang trí cho văn bản · Lựa chọn trong …

Những mẫu Symbol (icon, biểu tượng, hình vẽ…) đẹp trong Word

 • Tác giả: duhocmyau.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 3.69 (573 vote)
 • Tóm tắt: Điểm đặc biệt là mỗi phiên bản Microsoft Word nào cũng đều có những symbol. Hãy tham khảo với duhocmyau. Video các mẫu symbol đẹp trong word.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các mẫu symbol đẹp trong word là bộ tổng hợp các mẫu biểu tượng icon, symbol đẹp, các biểu tượng cảm xúc chỉ có ở trong word nhằm mục đích gây được ấn tượng cho người nhìn, các bạn có thể chèn, dán vào trong word tùy từng sở thích, cách nhìn nhận …

Related Posts