Top 8 công thức câu tường thuật tốt nhất, đừng bỏ qua

Câu tường thuật – Reported Speech là một trong những cấu trúc ngữ pháp phổ biến và hữu ích nhất trong văn viết và văn nói. Cấu trúc câu tường thuật thường được sử dụng khi người nói hoặc người viết muốn tường thuật lại lời nói của một người. Nhìn chung, các dạng câu tường thuật bao gồm: câu kể, câu hỏi và câu mệnh lệnh.

Bài viết dưới đây, Bác sĩ IELTS sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng của từng loại câu tường thuật kể trên.

1. Định nghĩa câu tường thuật, câu gián tiếp, câu trực tiếp

1.1. Câu tường thuật là gì?

Câu tường thuật là câu nói thuật lại lời trực tiếp. Đây là dạng câu được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh kể cả văn viết và văn nói.

Có hai kiểu câu tường thuật là câu tường thuật trong tiếng Anh:

1.2. Câu gián tiếp là gì?

– Câu tường thuật trực tiếp (direct speech): thuật lại đầy đủ và chính xác điều ai đó diễn đạt (trích dẫn).

Câu tường thuật trực tiếp thường được trích dẫn trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Tom said “She is my wife”

Câu trong ngoặc kép chính là câu tường thuật trực tiếp, cũng là lời nói trực tiếp của Tom.

1.3. Câu trực tiếp là gì?

– Tường thuật gián tiếp (indirect speech): là câu thuật lại lời nói của ai đó theo cách gián tiếp. Trong câu không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Marry said: “ I want to buy some books”.

-> Marry said that she wanted to buy some books.

Câu tường thuật gián tiếp sẽ được chuyển ngôi, hay còn gọi tắt là câu gián tiếp.

2. Cách chuyển đổi câu tường thuật

Để chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp, bạn chỉ cần đưa nội dung tường thuật vào sau câu, đảo động từ 1 sang thì quá khứ, đại từ thay đổi linh hoạt.

2.1. Các thì cơ bản

Trong câu tường thuật, có hai thì cơ bản để diễn đạt là thì hiện tại và quá khứ. Vậy cách biến đổi câu tường thuật với các thì là như thế nào?

2.1.1. Trường hợp 1: động từ tường thuật ở thì hiện tại

Nếu động từ ở thì hiện tại, chúng ta giữ nguyên thì của động từ chính, đại từ chỉ định và trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn và trạng từ trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp. Chỉ có cách chia theo ngôi được chuyển đổi.

Chú ý: Động từ tường thuật là các từ: say, tell, ask,…

Ví dụ:

She says: “I like reading books.”

Động từ tường thuật “say” được chia ở hiện tại nên câu trên đổi thành gián tiếp như sau:

-> She says (that) she likes reading books.

My mother says: “ I am going to Paris”

-> My mother says she is going to Paris.

They say: “ We are going to the cinema.”

-> They say they are going to the cinema.

2.2.2. Trường hợp 2: động từ tường thuật ở thì quá khứ và bảng công thức câu tường thuật

Khi động từ tường thuật ở thì quá khứ, thì động từ chính trong câu lùi thì theo các quy tắc sau:

Bảng công thức câu tường thuật:

ThìCâu trực tiếpCâu gián tiếp

Xem thêm:

So sánh hơn

Câu điều kiện loại 0

Đại từ sở hữu trong tiếng anh: Khái niệm, ví dụ và bài tập

2.2. Một số động từ đặc biệt (khuyết thiếu)

Khi chuyển câu tường thuật từ trực tiếp sang gián tiếp, các động từ khuyết thiết được biến đổi như sau:

Trực tiếpGián tiếp

2.3. Đại từ sở hữu

Trực tiếpGián tiếp

2.4. Đại từ chỉ định

Trực tiếpGián tiếp

2.5. Đại từ nhân xưng

Trực tiếpGián tiếp

2.6. Tường thuật dạng câu hỏi

Câu hỏi Yes/No:

Đối với câu hỏi Yes/No, dùng if hoặc whether ngay sau động từ trần thuật và đổi lại thứ tự của chủ ngữ và động từ/trợ động từ trong câu trực tiếp.

Ví dụ:

‘Have you seen the rain?’

→ He asked if/whether I had seen the rain.

(Anh ấy hỏi tôi đã thấy trời mưa chưa).

‘Will you be home tonight?’

→ She asked her husband if/whether he would be home that night.

(Cô ấy hỏi chồng của mình rằng anh ấy có về nhà tối nay không).

Wh-question:

Đối với câu tường thuật câu hỏi có từ dùng để hỏi (what, when, where, why, how), dùng lại các từ để hỏi tại vị trí sau động từ trần thuật và đổi lại thứ tự của chủ ngữ và động từ/trợ động từ trong câu trực tiếp sau khi đã lùi thì.

Ví dụ:

‘Where did you sleep last night?’

→ He asked where they had slept the night before.

(Anh ấy hỏi họ ngủ ở đâu tối qua)

‘Why did you leave me?’

→ He asked his girlfriend why she had left him.

(Anh ấy hỏi bạn gái của mình tại sao cô ấy bỏ anh)

2.7. Chuyển đổi trạng từ

Trực tiếpGián tiếpVí dụ

3. Các loại câu tường thuật

3.1. Câu tường thuật ở dạng câu hỏi

Yes/No questions

Đây là dạng câu hỏi đơn giản trong tiếng Anh. Thường được bắt đầu bằng động từ tobe hoặc các trợ động từ

Cấu trúc chung:

S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: Khi tường thuật câu hỏi Yes – No questions, ta phải chuyển câu hỏi trực tiếp sang dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đổi thì, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ chỉ định, và chủ ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu cho phù hợp.

Wh-questions

Câu tường thuật dạng câu hỏi Wh- là loại câu bắt đầu bắt các từ nghi vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc:

S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say to + O -> asks/ask + O

said to + O -> asked + O.

Xem thêm:

Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi

3.2. Câu tường thuật ở dạng câu kể

Cấu trúc:

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say to + O -> tells/tell + O

said to + O ->told+O

Ví dụ:

He said: ”I have just finished my work”

-> He told me he had just finished his work.

3.3. Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Một số động từ thường dùng trong câu tường thuật mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct,…

Cấu trúc chung:

 • Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary” Tom said

-> Tom told Mary to wait for him there.

 • Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to us.

->The teacher told us not to talk in class.

 • Một số dạng câu tường thuật đặc biệt

-> SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

-> Tom offered to bring me some tea.

Tom asked: ‘Shall we meet at the theater?’

-> Tom suggested meeting at the theater.

 • WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để diễn tả sự yêu cầu:

Tom asked: ‘Will you help me, please?’

-> Tom asked me to help him.

Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’

-> Jane asked Tom to open the door for her.

4. Phần kết

Bài viết bên trên đã tổng hợp chi tiết và dễ hiểu nhất những kiến thức về câu tường thuật. Bạn hãy ôn tập thật kỹ phần kiến thức này nhé. Nếu còn thắc mắc về các kiến thức trên, hãy liên hệ với Bác sĩ IELTS để được giải đáp.

Top 8 công thức câu tường thuật tổng hợp bởi 350 Việt Nam

Câu tường thuật trong tiếng Anh: ví dụ, cách dùng và bài tập

Câu tường thuật trong tiếng Anh: ví dụ, cách dùng và bài tập
 • Tác giả: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2022
 • Đánh giá: 4.78 (360 vote)
 • Tóm tắt: Hôm nay chúng ta đã gặp một câu chuyện rất thú vị và muốn kể lại điều đó với bạn bè của mình. Lúc này, chúng ta không thể sử dụng những cấu trúc thông …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hôm nay chúng ta đã gặp một câu chuyện rất thú vị và muốn kể lại điều đó với bạn bè của mình. Lúc này, chúng ta không thể sử dụng những cấu trúc thông thường được nữa mà sẽ cần dùng một loại câu riêng đó là câu tường thuật. Cùng Step Up tìm hiểu về …

Câu tường thuật là gì? Các loại câu tường thuật trong tiếng Anh?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.43 (390 vote)
 • Tóm tắt: Câu tường thuật là một dạng câu gián tiếp được sử dụng để thuật lại một sự việc hay lời nói, câu chuyện của một người nào đó. Hay hiểu theo một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là loại câu tường thuật được sử dụng phổ biến trong tiếng anh, thường dùng để thuật lại hay kể lại những cuộc nói chuyện, câu chuyện được kể lại trong quá khứ của một người khác. Loại câu tường thuật này có 4 bước để xây dựng. các bước đó bao …

Các dạng câu tường thuật trong tiếng Anh và cách chuyển đổi

 • Tác giả: jaxtina.com
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.24 (293 vote)
 • Tóm tắt: Loại 1: Câu tường thuật của câu phát biểu · Bước 1: Chọn động từ giới thiệu say hoặc tell (Quá khứ: Said hoặc told) · Bước 2: CácH lùi thì trong câu tường thuật.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì? câu tường thuật dạng câu hỏi và bài tập câu tường thuật nâng cao là những một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi học tiếng Anh. Câu tường thuật là một điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Phần lớn …

3 DẠNG CẤU TRÚC CÂU TƯỜNG THUẬT THƯỜNG GẶP NHẤT TRONG BÀI THI

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 4.02 (494 vote)
 • Tóm tắt: Có 3 dạng cấu trúc câu tường thuật thường gặp nhất là cấu trúc tường thuật câu hỏi, dạng câu kể và dạng câu ra lệnh. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp kiến thức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu tường thuật là dạng câu được sử dụng khi người viết hoặc người nói dùng để thuật lại lời của một nhân vật thứ ba. Có 3 dạng cấu trúc câu tường thuật thường gặp nhất là cấu trúc tường thuật câu hỏi, dạng câu kể và dạng câu ra lệnh. Bài viết dưới …

Told gì? 4 công thức Told trong câu tường thuật [ BÀI TẬP]

Told gì? 4 công thức Told trong câu tường thuật [ BÀI TẬP]
 • Tác giả: flyer.vn
 • Ngày đăng: 11/26/2022
 • Đánh giá: 3.9 (268 vote)
 • Tóm tắt: MDTT có công thức chung là “S+V”, trong đó: “S” là người người nói câu gốc. “V” là các động từ tường thuật, bao gồm “say, tell, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông qua bài viết trên, FLYER đã tổng hợp toàn bộ kiến thức cơ bản về các công thức “told” trong câu tường thuật thường gặp. Hi vọng, với những định nghĩa, cấu trúc, ví dụ và những lưu ý mà FLYER biên soạn, bạn có thể đặt câu với “told” một cách …

Câu Tường Thuật (Reported Speech)

 • Tác giả: tienganhmoingay.com
 • Ngày đăng: 12/09/2022
 • Đánh giá: 3.64 (359 vote)
 • Tóm tắt: Với những kiến thức trên, câu tường thuật tạm thời đến bước này là: I want to see this movie with my girlfriend tomorrow. → Tom said that I want to see this …

Câu tường thuật gián tiếp: mệnh lệnh, yêu cầu & đề nghị | EF

 • Tác giả: ef.com.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.51 (429 vote)
 • Tóm tắt: Các động từ khác được sử dụng để tường thuật gián tiếp các mệnh lệnh và yêu cầu theo cách này là: command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach, & …

Câu Tường Thuật tiếng Anh | Công thức, cách dùng & bài tập vận dụng

 • Tác giả: tienganhnghenoi.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 3.36 (407 vote)
 • Tóm tắt: Tường thuật trực tiếp:
  Present perfect (thì hiện tại hoàn thành):
  Present continuous (thì hiện tại tiếp diễn):
  Simple present (thì hiện tại đơn):
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tên tiếng anh của loại câu này được biết đến là Reported Speech. Ngữ pháp này được dùng khi người nói muốn thuật lại một cách gián tiếp câu nói, ngôn ngữ của người nào đó. Hay hiểu theo cách đơn giản đó là đi từ hình thức câu trực tiếp (trích dẫn …

Related Posts