Top 6 tải bìa giáo án hay nhất

Tải 100 mẫu bìa word đẹp 2021

I. Các mẫu bìa Word thiết kế phù hợp

Bộ sưu tập 100 mẫu bìa Word giúp người dùng sử dụng vào các ngành nghề khác nhau như báo cáo, luận án, luận văn hay những báo cáo tài chính. Mẫu thiết kế đơn giản mà đem lại ấn tượng đầu tiền cho người xem, bạn có thể tải về máy để sử dụng và tùy chỉnh thành bản thiết kế riêng nhé.

II. Cách tải mẫu bìa word

1. Hướng dẫn nhanh

Tham khảo mẫu bìa > Nhấn vào DOWNLOAD > Nhấn biểu tượng Download phía góc phải màn hình > Chọn nơi lưu file > Nhấn vào file đã tải phía góc trái bên dưới màn hình > Show in folder > Mở mẫu bìa đã tải thành công.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bạn tham khảo mẫu bìa theo nhu cầu và nhấn vào DOWNLOAD.

Tham khảo mẫu và nhấn Download

Tham khảo mẫu và nhấn Download

Hoặc bạn có thể nhấn vào TẠI ĐÂY trên các mẫu để tải tất cả mẫu cho phần mẫu bìa đó.

Hoặc tải tất cả mẫu

Hoặc tải tất cả mẫu

Bước 2: Nhấn vào Biểu tượng phía góc phải màn hình.

Biểu tượng tải xuống

Biểu tượng tải xuống

Bước 3: Sau đó là chọn vị trí lưu mẫu bìa và nhấn SAVE để lưu.

Chọn nơi lưu

Chọn nơi lưu

Bước 4: Sau khi tải xong thì phía góc trái bên dưới màn hình sẽ xuất hiện file tải bạn nhấn vào và nhấn Show in folder để đi đến nơi lưu mẫu bìa.

Mở mẫu bìa

Mở mẫu bìa

Bước 5: Tiếp đến là nhấn vào mẫu bìa word đã được tải thành công.

Mở mẫu trên máy tính

Mở mẫu trên máy tính

Như vậy bạn đã có thể sử dụng mẫu.

Kết quả

Kết quả

Trong trường hợp bạn không thể chỉnh sửa và có lỗi PROTECTED VIEW, thì bạn tiếp tục bằng cách nhấn vào Enable Editing để sử dụng bình thường nhé.

Lỗi không thể chỉnh sửa

Lỗi không thể chỉnh sửa

II. 100 MẪU BÌA Word 2021 ĐẸP mẫu bìa Word đẹp 2021 cập nhật mới nhất.

1. Mẫu bìa Word làm báo cáo

Tải tất cả mẫu bìa Word làm báo cáo 2021 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 1

Tải mẫu bìa báo cáo số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 2

Tải mẫu bìa báo cáo số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 3

Tải mẫu bìa báo cáo số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 4

Tải mẫu bìa báo cáo số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 5

Tải mẫu bìa báo cáo số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 6

Tải mẫu bìa báo cáo số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 7

Tải mẫu bìa báo cáo số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 8

Tải mẫu bìa báo cáo số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 9

Tải mẫu bìa báo cáo số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Tải mẫu bìa báo cáo số 10

Tải mẫu bìa báo cáo số 10

2. Mẫu bìa Word 2021 đẹp

Tải tất cả mẫu bìa Word đẹp 2021 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 1

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 2

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 3

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 4

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 5

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 6

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 7

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 8

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 9

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2021 đẹp mẫu số 10

Mẫu bìa Word 2021 đẹp mẫu số 10

3. Mẫu bìa Word tiểu luận

Tải tất cả mẫu bìa Word làm tiểu luận TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 1

Mẫu tiểu luận số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 2

Mẫu tiểu luận số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 3

Mẫu tiểu luận số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 4

Mẫu tiểu luận số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 5

Mẫu tiểu luận số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 6

Mẫu tiểu luận số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 7

Mẫu tiểu luận số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 8

Mẫu tiểu luận số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 9

Mẫu tiểu luận số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu tiểu luận số 10

Mẫu tiểu luận số 10

4. Mẫu bìa Word luận án

Tải tất cả mẫu bìa Word làm luận án TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu 1 bìa word luận án

Mẫu 1 bìa Word luận án

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu 2 bìa word luận án

Mẫu 2 bìa Word luận án

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu 3 bìa word luận án

Mẫu 3 bìa Word luận án

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu 4 bìa word luận án

Mẫu 4 bìa Word luận án

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu 5 bìa word luận án

Mẫu 5 bìa Word luận án

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu 6 bìa word luận án

Mẫu 6 bìa Word luận án

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu 7 bìa word luận án

Mẫu 7 bìa Word luận án

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu 8 bìa word luận án

Mẫu 8 bìa Word luận án

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu 9 bìa word luận án

Mẫu 9 bìa Word luận án

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu 10 bìa word luận án

Mẫu 10 bìa Word luận án

5. Mẫu bìa Word giáo án

Tải tất cả mẫu bìa Word làm giáo án TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 1

Mẫu bìa giáo án số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 2

Mẫu bìa giáo án số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 3

Mẫu bìa giáo án số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 4

Mẫu bìa giáo án số 4

Mẫu số 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 5

Mẫu bìa giáo án số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 6

Mẫu bìa giáo án số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 7

Mẫu bìa giáo án số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 8

Mẫu bìa giáo án số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 9

Mẫu bìa giáo án số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa giáo án số 10

Mẫu bìa giáo án số 10

6. Mẫu bìa Word ngang 2021 đẹp

Tải tất cả mẫu bìa Word ngang 2021 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 1

Mẫu bìa Word nằm ngang số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 2

Mẫu bìa Word nằm ngang số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 3

Mẫu bìa Word nằm ngang số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 4

Mẫu bìa Word nằm ngang số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 5

Mẫu bìa Word nằm ngang số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 6

Mẫu bìa Word nằm ngang số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 7

Mẫu bìa Word nằm ngang số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 8

Mẫu bìa Word nằm ngang số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 9

Mẫu bìa Word nằm ngang số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word nằm ngang số 10

Mẫu bìa Word nằm ngang số 10

7. Mẫu bìa Word 2020 đẹp

Tải tất cả mẫu bìa Word 2020 đẹp TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 1

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 2

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 3

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 4

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 5

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 6

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 7

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 8

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 9

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word 2020 mẫu số 10

Mẫu bìa Word 2020 mẫu số 10

8. Mẫu bìa Word đơn giản đẹp 2021

Tải tất cả mẫu bìa Word đơn giản đẹp 2021 TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 1

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 2

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 3

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 4

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 5

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 6

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 7

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 8

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 9

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word đơn giản 2021 mẫu số 10

Mẫu bìa Word đơn giản 2021 mẫu số 10

9. Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 mới nhất

Tải tất cả khung bìa Word 2021 TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 1

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 2

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 3

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 4

Mẫu bìa Word độc đáo số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 5

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 6

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 7

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 8

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 9

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu khung viền cho bìa word 2021 số 10

Mẫu khung viền cho bìa Word 2021 số 10

10. Mẫu bìa Word độc đáo 2021

Tải tất cả mẫu bìa Word độc đáo 2021 TẠI ĐÂY

Mẫu 1: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 1

Mẫu bìa Word độc đáo số 1

Mẫu 2: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 2

Mẫu bìa Word độc đáo số 2

Mẫu 3: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 3

Mẫu bìa Word độc đáo số 3

Mẫu 4: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 4

Mẫu bìa Word độc đáo số 4

Mẫu 5: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 5

Mẫu bìa Word độc đáo số 5

Mẫu 6: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 6

Mẫu bìa Word độc đáo số 6

Mẫu 7: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 7

Mẫu bìa Word độc đáo số 7

Mẫu 8: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 8

Mẫu bìa Word độc đáo số 8

Mẫu 9: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 9

Mẫu bìa Word độc đáo số 9

Mẫu 10: DOWNLOAD

Mẫu bìa word độc đáo số 10

Mẫu bìa Word độc đáo số 10

Hy vọng qua bài viết sẽ giúp bạn sưu tập được thêm nhiều bìa Word độc đáo và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tạo nên bài báo cáo đặt biệt cho riêng bạn. Nếu có thắc mắc bạn có thể để lại thông tin bên dưới để tinhocdct.xyz hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công.

Top 6 tải bìa giáo án tổng hợp bởi 350 Việt Nam

15 mẫu bìa giáo án đẹp, đơn giản (kèm link tải)

 • Tác giả: meta.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 4.86 (835 vote)
 • Tóm tắt: 15+ mẫu bìa giáo án đẹp, đơn giản (kèm link tải), Trong bài viết hôm nay, META.vn xin chia sẻ đến các bạn 15+ mẫu bìa giáo án đẹp, đơn giản (kèm link tải).

Bìa giáo án đơn giản mà đẹp

 • Tác giả: thuthuatphanmem.vn
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 4.51 (492 vote)
 • Tóm tắt: Với những mẫu bìa giáo án có thể chỉnh sửa qua file Word dưới đây sẽ giúp bạn tìm cho mình một mẫu bìa phù hợp với chương trình giảng dạy và thẩm mỹ của bạn.

23 Mẫu bìa giáo án đẹp Tổng hợp mẫu bìa đẹp cho Giáo viên

 • Tác giả: download.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.35 (396 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi tải Mẫu bìa giáo án đẹp về máy bạn chỉ cần sử dụng bộ giải nén sau đó tùy ý lựa chọn mẫu bìa giáo án và bắt đầu cá nhân hóa mẫu bìa đó theo cách mà …

Top 33 Mẫu bìa giáo án đẹp file Word

 • Tác giả: vieclamvui.com
 • Ngày đăng: 12/11/2022
 • Đánh giá: 4.02 (385 vote)
 • Tóm tắt: Tải mẫu bìa giáo án miễn phí ✓ các mẫu bìa giáo án đẹp file Word ✓ đơn giản ✓ Mẫu bìa giáo án Violet cho giáo viên tại các trường THCS, tiểu học, …

Tải mẫu bìa giáo án mầm non – Mẫu khung viền đẹp – file word

Tải mẫu bìa giáo án mầm non - Mẫu khung viền đẹp - file word
 • Tác giả: dochoihoangha.com
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 3.88 (229 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi download mẫu bìa giáo an mầm non đẹp về máy bạn chỉ cần sử dụng bộ giải nén sau đó tùy ý lựa chọn mẫu bìa giáo án và bắt đầu cá nhân hóa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi soạn giáo án xong thầy cô thường muốn tạo cho mình trang bìa đẹp, phù hợp với môn học. Mặc dù, trên Word cũng hỗ trợ tạo bìa nhưng tự mình thiết kế sao cho thật đẹp thì tốn rất nhiều thời gian. Còn nếu muốn có mẫu bìa trông khác lạ, đẹp hơn …

Tổng hợp những mẫu bìa word giáo án đẹp nhất

 • Tác giả: hinhanhonline.com
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 3.72 (465 vote)
 • Tóm tắt: Những mẫu trang bìa giáo án, sổ duyệt hồ sơ, lập kế hoạch giảng dạy, sổ công đoàn thiết kế với phong cách đa dạng, sáng tạo và đẹp mắt. · Mẫu doc 1: Download.

Related Posts