Tải miễn phí 101+ Tranh tô màu công chúa Elsa – Gia Đình Su

BẤM ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN

Bước 1: Kéo chuột lên xuống để tìm tấm tranh tô màu công chúa mình yêu thích.

Bước 2: Bấm vào bức tranh mình yêu thích

Bước 3: In tranh tô màu ra giấy

  • Cách 1: Bấm lưu lại rồi lưu về máy tính / máy tính bảng / điện thoại rồi bấm in từ thiết bị
  • Cách 2: Bấm chuột phải để mở hình ảnh trong cửa sổ mới rồi bấm in từ thiết bị
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Nữ hoàng băng giá Elsa
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com – Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v90), quality = 82
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Elsa - Nữ hoàng băng giá
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá
Giadinhsu.com - Tranh tô màu công chúa Jasmine - Aladdin và cây đèn thần
Tranh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá

Khi có thêm những hình ảnh tô màu công chúa Elsa mới thì sẽ được cập nhật ở trang này nhé.

Trang đã tổng hợp giúp bạn các bức ảnh tô màu công chúa Elsa – Nữ hoàng băng giá, hãy chọn bức tranh tô màu công chúa Elsa yêu thích cho bé, bạn có thể ở nhà hoặc ra tiệm in hình tô màu công chúa Elsa rồi cùng bé tô màu hình vẽ công chúa Elsa để có những phút giây ý nghĩa và phát triển trí não cho bé.

>>> Bấm vào đây để tới trang 1001+ Tranh tô màu công chúa tổng hợp

Cám ơn bạn đã quan tâm Bộ tranh tô màu công chúa Elsa

Vài dòng chia sẻ về bộ phim Nữ hoàng băng giá 1

“Bộ phim bắt đầu với một nhóm người đã có băng khắc vào đá lớn, bán kiếm tiền. Trong số đó là thời thơ ấu Kristoff và tên tuần lộc của ông Sven.

Không xa này, Elsa là chúa Arendelle Anh, mang theo sức mạnh để tạo ra băng giá. Một đêm, trong khi chơi, cô vô tình thương chị gái, Anna. The King và Queen đến bởi sự giúp đỡ của các hóa thạch thân yêu; Và tộc trưởng của họ là ông Pabbie vĩ đại, người đã chữa lành Anna và xóa tất cả những ký ức về kỳ diệu của cô em gái của mình. Ông cũng nói với Elsa rằng may mắn chỉ có một tác động trên đầu của Anna, vì vậy ông có thể chữa lành, nhưng nếu đó là một trái tim nó sẽ rất khó để có được ra khỏi; Hơn nữa, sức mạnh của mình sẽ chỉ phát triển theo thời gian và cô phải học cách kiểm soát nó: Sự sợ hãi là kẻ thù của mình. Quyết định giấu món quà đặc biệt của con gái mình cho đến khi cô học được cách kiểm soát nó, gia đình hoàng gia tách ra hai công chúa từ thế giới bên ngoài. Họ lớn lên trong bốn bức tường của lâu đài. Elsa là sợ bị thương một lần nữa, vì vậy cô chỉ sống một mình trong phòng. Anna không chơi với cô ấy, mà vô tình tạo ra một vết nứt trong tình chị em của mình khi họ lớn lên. Khi Anna và Elsa là nam giới trẻ, nhà vua và hoàng hậu không may gặp bão trên biển và chết.

Ba năm sau, khi Elsa Anna hai mươi tuổi đã mười tám tuổi, người dân Arendelle đã được chuẩn bị cho lễ đăng quang mùa hè của Elsa. Trong số các khách cấp cao để Công tước Weselton, một thương gia đã tìm cách khai thác và tận dụng lợi thế của vương quốc Arendelle. Quá phấn khởi cho các cửa lâu đài được mở cho công chúng trong suốt cả ngày, Anna khám phá khắp nơi trên thành phố và gặp Hoàng tử Hans của quần đảo phía nam trong một vụng về và tình trạng lúng túng. Lễ đăng quang của Elsa trôi qua suôn sẻ mà không cần bất kỳ rắc rối, trong bữa tiệc hai chị em ‘bắt đầu lắp lại cảm xúc với nhau. Anna gặp Hans trong đảng, nhảy múa với nhau, và họ nhanh chóng có tình cảm với nhau. Hans hỏi Anna, cô lập tức đồng ý. Anna hỏi Elsa để cung cấp cho lễ cưới của cô, nhưng Nữ hoàng từ chối, giữa chị em mình cãi nhau. Trong cơn giận dữ,

Sợ hãi nên Elsa chạy trốn, lúc đó cô vô tình bao phủ một mùa đông vĩnh cửu trên khắp vương quốc. Trong khi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tất cả mọi người cô ấy không che giấu nữa mà giải phóng tất cả sức mạnh của mình, xây dựng cho mình một lâu đài băng khổng lồ trên núi và vô tình không biết rằng ông đã mang lại sự sống cho các snowman người Các trẻ cô đã làm với chị gái, Olaf. Anna đang trên đường tìm Elsa, quyết tâm đưa chị trở lại Arendelle, kết thúc vào mùa đông và hồi phục cảm xúc của mình. Trong khi mua sắm cho một thức uống, cô gặp một chàng trai đang sống trong núi có tên Kristoff và tuần lộc của ông, Sven. Anna thuyết phục Kristoff để đưa cô đến núi Bắc để tìm cô ấy. Đêm đó, họ gặp con sói và đấu tranh để chống lại lối thoát của họ. Sáng hôm sau, ba người gặp Olaf, Olaf đưa họ đến lâu đài của Elsa.

Một lần nữa trong lâu đài băng, Anna cố gắng thuyết phục Elsa để lại, nhưng ở trung tâm, Elsa vẫn còn sợ làm tổn thương chị gái một lần nữa. Do sự khăng khăng của cô, Elsa bị kích động và sức mạnh băng giá của cô vô tình đánh vào ngực của Anna. Điều đó làm cho Elsa đau đớn hơn vì suy nghĩ đã làm tổn thương anh trai của cô, cô đã tạo ra một con quái vật tuyết khổng lồ ném Anna và bạn bè của cô ra. Sau khi họ chạy trốn, Kristoff nhận thấy tóc của Anna đang dần dần chuyển màu trắng. Nhớ Anna được chữa lành bao nhiêu tuổi bạn đã từng chứng kiến, anh quyết định đưa cô trở lại với thiên thạch yêu quý cũng như gia đình nuôi của mình. Ở đó, ông Pabbie lớn nói với họ rằng trái tim của Anna đã từng là một mảnh băng, trừ khi có “”một cử chỉ của tình yêu đích thực”” mà tan giá trong trái tim cô, nếu không cô sẽ là một khối băng vĩnh viễn.

Trong khi đó, Hans, một trong những người chiếm một đội quân để tìm Anna, khám phá lâu đài Ice Elsa và bắt cô sau confronching hai binh sĩ được gửi bởi Duke để giết cô. Elsa đã bị giam cầm trong Arendelle; Và Hans đi đến cầu xin cô để kết thúc mùa đông trong vương quốc, nhưng Elsa thú nhận rằng cô không biết làm thế nào để làm điều đó. Kristoff mang Anna để đoàn tụ với Hans và nghỉ. Anna giải thích cho Hans rằng anh phải hôn cô ấy hoặc cô ấy sẽ chết, nhưng Hans từ chối. Ông nói rằng ông chỉ giả vờ yêu cô ấy để nắm bắt ngôi Arendelle, bởi vì trong gia đình đứa trẻ mười ba, anh sẽ không bao giờ có cơ hội để cai trị đất nước. Ông tắt ngọn lửa lò sưởi, trái Anna trong phòng, vay tin rằng cô đã chết, lên ngôi tại Arendelle, sau đó ra lệnh xử tử Elsa.Elsa thoát khỏi nhà tù và chạy về phía vịnh đông lạnh. Olaf thấy Anna lạnh một mình trong căn phòng và nói với cô rằng Kristoff yêu cô. Thấy Kristoff và Sven quay trở lại, hai chạy ra vào vịnh để tìm thấy anh ta. Hans dừng Elsa và nói dối với cô ấy rằng Anna đã chết cho cô ấy. Trong sự tuyệt vọng của Elsa, các cơn bão tuyết khủng khiếp dừng lại, cho Kristoff và Anna đã có đủ thời gian để chạy với nhau. Nhưng, để xem Hans chuẩn bị để giết em gái mình, Anna có giao diện Kristoff cuối cùng và sau đó nổ ra giữa Elsa và Hans và ngay lập tức biến thành một khối băng. thanh kiếm của mình đã bị tan vỡ bằng cách chạm vào Anna, và ông đã bị bắn đi. Elsa nhìn lên và thấy chị gái nên cô ôm lấy cô và khóc. Trong khi Elsa khóc ra cho cô ấy, băng trong trái tim của Anna và xung quanh cô bắt đầu mờ dần:

Nhận thức được rằng tình yêu là chìa khóa để kiểm soát sức mạnh của mình, Elsa bây giờ có thể làm tan chảy băng giá của vương quốc, mà vẫn không cho phép Olaf tan chảy dưới cái nóng mùa hè. Anna được làm phiền đến đấm Hans rơi xuống nước, trở về quần đảo phía nam bị trừng phạt vì tội lỗi của mình, và Elsa cắt đứt thương mại của mình với Weselton. Anna mua Kristoff một chiếc xe tải kéo mới và họ cung cấp cho mỗi một nụ hôn khác. Bây giờ, sau khi đã kiểm soát được sức mạnh của mình, Elsa tạo ra một lĩnh vực băng lớn và tuyết rơi ngay trong lĩnh vực cho mọi người chơi thoải mái. Cảm xúc của hai chị em rất cũ, Elsa tặng Anna một đôi giày trượt tuyết, và cô hứa với cô rằng cổng lâu đài sẽ không bao giờ bị đóng cửa một lần nữa.”

Vài dòng chia sẻ về bộ phim Nữ hoàng băng giá 2

“Sau khi kết thúc phần 1, nữ hoàng Elsa tiếp tục cai trị Vương Quốc với chị gái Anna Arendelle. Bây giờ cô đột nhiên nhận ra rằng có một âm thanh thứ hai dưới đất luôn theo bên cô, đôi tai của cô. Sau những ngày nghỉ mùa thu, Elsa lẻn ra khỏi cung điện để đi bằng việc mời các âm thanh khác và vô tình tỉnh dậy linh hồn bốn yếu tố: trái đất; Country lửa và gió. Các quân nổi dậy phá hủy làng Arendelle-ân xá cho người nhập cư buộc phải lên đất cao hơn. ELSA phải nói sự thật với Anna biết mọi thứ sau đó thạch tình yêu đến và nói rằng một quá khứ tối tăm, phải được giải quyết nếu không ông không thể nhìn thấy tương lai.

ELSA, Anna, Kristoff, Olaf và Sven đã cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình mới vào sâu của rừng, vượt ra ngoài ranh giới của quê hương Arendelle để khám phá sự thật về một bí ẩn cổ xưa của Vương Quốc của họ. Bên trong sương mù huyền diệu là một vùng đất của dân tộc Northuldra-các tôn thờ và sử dụng những gì Thiên nhiên cung cấp. Các chị em phát hiện ra thực tế là mẹ của hai người đã được bảo vệ Northuldra và cha cô trong cuộc xung đột giữa các nhóm dân tộc và Arendelle Northuldra. ELSA và Anna cho Kristoff ở cùng một nhóm dân tộc và quyết định Northuldra hướng bắc, nơi âm thanh khác mời. Cả hai đều bắt được chiếc thuyền đã đánh chìm cha mẹ cô ở đây từ biển đen.

Anna và Olaf đau khổ và trôi thuyền vào hang động, chúng tôi đã đi tìm lối ra. Để bây giờ Elsa chế ngự Walrus với nhau về phía, sau cuộc gọi của cô và gọi cuối cùng bốn tập hợp linh hồn, linh hồn của cô được chơi nhiều năm-người kết nối giữa sức mạnh và nhân loại, nhưng đồng thời hang động cũng được tìm thấy là nguyên nhân của cuộc xung đột, nhưng không giống như cha cô nói bởi ông nội. Sâu bên dưới băng bất tận, đóng băng lạnh, cô nên bị buộc phải chụp thông điệp tín hiệu dòng băng cho Anna bây giờ trong phát hiện Olaf đang dần tan chảy, là điềm báo hiệu cho Elsa đã không hoàn thành. Anna đã dành một đêm với bạn bè chia tay nước mắt này tuyết. Cô đã nhận được một thông điệp của Elsa, ông nội đã phản bội, northuldra tộc trưởng gây hại cho linh hồn tức giận và đồng thời các trẻ em-DAP món quà hữu nghị là một cái bẫy cho cuộc bao vây và chiếm northudra dân tộc. Cô quyết định kích động đất khổng lồ để phá vỡ con đập, đưa nước trở lại những gì đã được thực hiện để được các elf rừng. ELSA đã được giải phóng và trả lại Arendelle WALRUS để bật ra đồng thời các bức tường lớn của băng bảo vệ Arendelle từ lũ lụt.

Tất cả mọi người vui mừng, Elsa tìm thời gian để đáp lại Anna và Kristoff suitors của cô. ELSA thoái vị cho Anna nữ hoàng cũng sẽ chi phối rừng cổ tích này. Sự hòa hợp tạo ra hòa bình lâu dài từ bây giờ.”

Giadinhsu.com – Nơi tổng hợp miễn phí các tranh ảnh tô màu, hình vẽ, trò chơi với giấy cho trẻ em nhiều lứa tuổi. Để con đem tưởng tượng đến một thế giới muôn màu không giới hạn, từ đó phát triển trí não, tài năng và có những khoảng khắc hạnh phúc đáng nhớ cùng những người thân yêu.

Bản quyền về hình ảnh tô màu trên website

Toàn bộ các hình ảnh trên website được sưu tầm và chia sẻ bởi Giadinhsu.com từ nhiều nguồn công cộng và bản quyền miễn phí.

Giadinhsu.com tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi xóa ngay lập tức khỏi trang web của chúng tôi và thông báo về vấn đề này cho người cấp phép của chúng tôi.

Related Posts