Top 6 bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 hot nhất, đừng bỏ qua

Mệnh đề if trong tiếng Anh (if-clauses) được ứng dụng trong câu điều kiện (conditional sentences). Đây là một chủ điểm quan trọng trong tiếng Anh. Để phân biệt và sử dụng đúng các loại câu điều kiện, chúng ta cần nhận diện được ngữ cảnh và thì của các vế (mệnh đề) trong câu. Dưới đây là bài tập gồm 50 câu, được chia theo từng phần để giúp bạn luyện tập với các loại câu điều kiện.

Trước khi “bắt tay” làm bài tập, bạn chắc chắn sẽ muốn ôn tập lại một lượt Kiến thức về câu điều kiện để có thể dễ dàng vận dụng một cách chính xác.

Bên cạnh đó, Language Link Academic gợi ý một số chủ điểm ngữ pháp bạn cần nắm vững để có thể chinh phục mọi bài tập câu điều kiện “chỉ trong một nốt nhạc”:

 • Thì Hiện tại đơn
 • Thì Tương lai đơn
 • Thì Quá khứ đơn
 • Thì Quá khứ hoàn thành
 • Các loại mệnh đề trong tiếng Anh

Phần 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 1

 1. If I (study), I (pass) the exams.
 2. If the sun (shine), we (walk) into town.
 3. If he (have) a temperature, he (see) the doctor.
 4. If my friends (come), I (be) very happy.
 5. If she (earn) a lot of money, she (fly) to New York.
 6. If we (travel) to Hanoi, we (visit) the museums.
 7. If you (wear) sandals in the mountains, you (slip) on the rocks.
 8. If Giang (forget) her homework, the teacher (give) her a low mark.
 9. If they (go) to the disco, they (listen) to loud music.
 10. If you (wait) a minute, I (ask) my parents.

Phần 2. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 2

 1. If I (come) home earlier, I (prepare) dinner.
 2. If we (live) in HCMC, my boyfriend (visit) us.
 3. If Tung and Thanh (be) older, they (play) in our football team.
 4. If he (be) my friend, I (invite) him to my birthday party.
 5. If Xuan (study) harder, she (be) better at school.
 6. If they (have) enough money, they (buy) a new car.
 7. If you (do) a paper round, you (earn) a little extra money.
 8. If Minh (get) more pocket money, he (ask) Lam out for dinner.
 9. If we (win) the lottery, we (fly) to London.
 10. If I (meet) Brad Pitt, I (ask) for his autograph.

Phần 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 3

 1. If the weather (be) nice, they (play) football.
 2. If we (go) to a good restaurant, we (have) a better dinner.
 3. If An (learn) more words, he (write) a good report.
 4. If the boys (take) the bus to school, they (arrive) on time.
 5. If the teacher (explain) the homework, I (do) it.
 6. If they (wait) for another 10 minutes, they (see) the pop star.
 7. If the police (come) earlier, they (arrest) the burglar.
 8. If you (buy) fresh green vegetable, your salad (taste) better.
 9. If Alex (ask) me, I (email) the documents.
 10. If he (speak) more slowly, Peggy (understand) him.

Phần 4. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. If we meet at 9:30, we (have) plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she (look) in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she (feed) the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates (understand) you.
 5. Dan (arrive) safe if he drove slowly.
 6. You (have) no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you (swim) in this lake, you’ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you (press) the green button.
 9. If Mel (ask) her teacher, he’d have answered her questions.
 10. I (call) the office if I (be) you.
 11. If they (listen) carefully, they might hear the woodpecker.
 12. If I had lain down on the sofa, I (fall) asleep.
 13. Ngoc could have worked as a model if she (be) taller.
 14. The soil (not/dry out) if you water the plants regularly.
 15. If you (give) the young boy this stick, he’d hurt himself.
 16. We (not/take) the wrong tram if Dzung had asked the policewoman.
 17. If the cat hides in the tree, the dog (not/find) it.
 18. The students would have solved the problem if they (use) their textbooks.
 19. If he washed his feet more often, his girlfriend (visit) him more often.
 20. Manh (read) the newspaper if he went by train.
 • >>> Thêm nhiều dạng bài tập về câu điều kiện các loại, được tổng hợp thành bản PDF. TẢI NGAY!!!

bài tập câu điều kiện

Đáp án:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

1. study/will pass 2. shines/will walk 3. has/must see 4. come/will be 5. earns/will fly 6. travel/will visit 7. wear/may slip 8. forgets/will give 9. go/have to 10. wait/will ask

11. came/would prepare 12. lived/would visit 13. were/would play 14. were/would invite 15. studied/would be 16. had/could buy 17. did/could earn 18. got/could ask 19. won/would fly 20. met/would ask

21. had been/could have played 22. had gone/would have had 23. had learnt/could have written 24. had taken/could have arrived 25. had explained/could have done 26. had waited/might have seen 27. had come/could have arrested 28. had bought/would have tasted 29. had asked/would have emailed 30. had asked/could have understood

31. will have 32. looked 33. had fed 34. could understand 35. would arrive 36. would have had 37. swim 38. press 39. had asked 40. would call/were 41. listened 42. could have fallen 43. had been 44. won’t dry out 45. gave 46. wouldn’t have taken 47. won’t find 48. had used 49. would visit 50. would read

Sau khi đã thành thục Mệnh đề IF với 50 câu bài tập điển hình tổng hợp bởi Language Link Academic, bạn có thể cũng quan tâm đến:

 • Mệnh đề UNLESS (Unless = If not).

 • 45 câu bài tập kinh điển về Mệnh đề Quan hệ

 • Toàn tập kiến thức và bài tập về Câu bị động

Tham khảo về các khóa học tiếng Anh hiệu quả tại: https://llv.edu.vn/. Tiếp tục theo dõi thư viện và fanpage của Language Link Academic để nhận những bài học, bộ bài tập và mẹo học tiếng Anh hiệu quả nhé!

Cùng theo dõi thêm series bài tập ngữ pháp tổng hợp bởi Language Link Academic:

Top 6 bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 tổng hợp bởi 350 Việt Nam

Câu điều kiện – công thức, cách dùng, bài tập có đáp án

 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.61 (569 vote)
 • Tóm tắt: Mệnh đề câu Wish/if only; Bài tập câu điều kiện. Danh mục … Có 4 loại câu điều kiện phân chia theo 0, 1, 2, 3 và một số dạng biến thể khác (tổng là 6).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Propose to sb: cầu hôn ai đó = win one’s hand (win là “chiến thắng”, hand là “bàn tay”, trong cấu trúc này, “chiến thắng bàn tay của ai đó” nghĩa là chính phục được đôi bàn tay của bạn gái và đeo chiếc nhẫn vào tay của bạn gái đó. Chính là hành động …

Nóng hổi, bài tập câu điều kiện loại 1,2,3 đến các sĩ tử, có đáp án

 • Tác giả: seduenglish.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.47 (371 vote)
 • Tóm tắt: Had + S + Vpp, S + would have Vpp. Bài tập câu điều kiện loại 1,2,3. Exercise 1: Put the verb into the correct first conditional form …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 12.They __________________ (go) to the party if they __________________ (be) invited. 13.She __________________ (stay) in London if she __________________ (get) a job. 14.He __________________ (not / get) a better job if he __________________ (not / …

BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2022
 • Đánh giá: 4.32 (406 vote)
 • Tóm tắt: 3. Bài tập câu điều kiện loại 2 (Conditionals type 2) · 1. My boss doesn’t let me have some days off, I still have to work. · 2. I’m not going to buy an iPhone 14 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trước khi vào phần bài tập, nhắc nhớ 1 chút về khái niệm nhé! Câu điều kiện loại 0 giúp bạn giải thích một sự thật hiển nhiên (quy luật thời tiết, vũ trụ, chân lý,…) hoặc các sự kiện mang tính khoa học hoặc thói quen chắc chắn xảy ra khi điều kiện …

Bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 trong Tiếng Anh có đáp án

Bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 trong Tiếng Anh có đáp án
 • Tác giả: dafulbrightteachers.org
 • Ngày đăng: 12/03/2022
 • Đánh giá: 3.99 (225 vote)
 • Tóm tắt: Làm bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 · 1.He wouldn’t drink this wine if I was him. · 2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby. · 3. If his …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu điều kiện (Conditional sentences) là ngữ pháp Tiếng Anh học sinh, sinh viên được học rất nhiều. Liệu nắm chắc kiến thức lý thuyết đã đủ cho hành trang của bạn chưa? Chắc chắn là chưa đâu, bạn cần luyện tập thêm các dạng bài tập câu điều kiện …

120 Bài tập về câu điều kiện loại 1, 2, 3 có đáp án hay nhất

120 Bài tập về câu điều kiện loại 1, 2, 3 có đáp án hay nhất
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 3.94 (346 vote)
 • Tóm tắt: 3. Teachers have to work very hard. If you’re a teacher,. 4. People who do a lot of exercise stay fit and healthy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: If she hadn’t stayed up late last night, she wouldn’t be so tired now. (Nếu cô ấy không ở lại muộn vào đêm qua, bây giờ cô ấy sẽ không quá mệt mỏi ) ⇒ Thường có trạng từ đi theo (loại 3+ loại 2: giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì …

50 bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết!

50 bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết!
 • Tác giả: prep.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 3.71 (300 vote)
 • Tóm tắt: 50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 file PDF có đáp án chi tiết! … VN sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Nhanh tay download về để học luyện thi hiệu quả …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu điều kiện – chủ điểm ngữ pháp thường xuyên xuất hiện trong đề thi tiếng Anh thực chiến. Vậy nên, để làm chủ kiến thức này, luyện ngay 50+ bài tập câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 có đáp án chi tiết được PREP.VN sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Nhanh …

Related Posts